Ihre Ansprechpartner

Geschäftsstelle Kleine Kirchstraße

Kleine Kirchstraße 1-3

51373 Leverkusen

Telefon: (0214) 2 06 57 85

Telefax: (0214) 40 49 98 65


Dominik Vogt
 

Geschäftsstellenleitung

Fahrdienste

Inklusionshilfen / Schulassistenz

Freiwilligendienste


Telefon: (0214) 404 99 775


E-Mail  ddf0110ae1c2942c79d169b27c36e765e.vogt@1e6d3c32a690489aa4a8cd849b9dbc48asb-bergisch-land.de

Sabrina Jelinic


Organisationsbüro


Telefon: (0214) 2 06 57 85


E-Mail  s4038fe60fdec406ab830062494404117.jelinic@77b33dcbdc1e4e45aaf402a3ffbf08d3asb-bergisch-land.de

Bernhard Boeck
 

Leiter Abteilung

Erste Hilfe-Ausbildung

 

Telefon: (02202) 9 55 66-66

 

E-Mail  b75654b03ce7741eb900ca74657514cea.boeck@db5575aced034266be72f3c43682b63casb-bergisch-land.de

Julius Lang


Quartiersmanager


Telefon: (0214) 2 06 57 85


E-Mail 

j2b29b436668748a79e9d160015dc5d91.lang@a859aca313364205afd31fca407cbae9asb-bergisch-land.de

Irina Herz


Quartiersmanagerin


Telefon: (0214) 2 06 57 85


E-Mail 

i846dfa86441048f89b8c4abaa58cbb0b.herz@484ebee9594c4b82a96f75fb5fde2770asb-bergisch-land.de

Nebahat Sagir


Mitarbeiterin im Quartierszentrum


Telefon: (0214) 2 06 57 85


E-Mail 

n91e010fa26b44735bcc532347a360449.sagir@5ed072adddd04b919ee4247f9be7aabcasb-bergisch-land.de

Elina Rauh


Mitarbeiterin im Quartierszentrum


Telefon: (0214) 2 06 57 85


E-Mail 


e806f5c1e99094dad95a828b5abc1c28c.rauh@82c65f3a12714c1eba9466f066bcd1c6asb-bergisch-land.de


Ambulante Pflege Manfort

Mauspfad 3

51377 Leverkusen
Telefon: (0214) 86 92 64-0
Telefax: (0214) 86 92 64-29

Heidi Palazzo


Ambulante Soziale Dienste

Pflegedienstleitung


Telefon: (0214) 86 92 64-11
  

E-Mail  h3e04e61876de4b28b4cad48faaa7fc22.palazzo@c909998bf8af4160aea1fe4cbc2494d4asb-bergisch-land.de

Kathrin Aufderbeck

Ambulante Soziale Dienste
stellvertretende Pflegedienstleitung

Arbeitsfeldentwicklung und Qualitätssicherung

Telefon: (0214) 86 92 64-12

E-Mail  kff9e6c9b5bb84067ade11e276f4a3206.aufderbeck@d02f4cb5d4fb40dea5c24649409f3bbaasb-bergisch-land.de